ลงรายการ DVD และ Blu-ray

DVD Cataloging Guide Update Task Force ที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะภายใน Cataloging Policy Committee (CPC) ได้ออกเอกสารฉบับใหม่ เสนอแนะแนวทางการลงรายการ DVD และ Blu-ray ตามมาตรฐาน AACR2 และ MARC ซึ่งปรับปรุงมาจากตัว guideline ที่ใช้เมื่อปี 2000 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยีสื่อบันทึก

guideline ฉบับนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนตามลักษณะของสื่อและเนื้อหา ได้แก่

  • DVD-Videos and Blu-ray Discs
  • DualDiscs
  • DVD-Audios
  • DVD-ROMs

ซึ่งเนื้อหาก็จะคล้าย ๆ กับ cataloging guideline ทั่วไป ที่จะชี้ถึงรูปแบบที่ควรจะเป็นในแต่ละ tag แต่ละ subfield รวมถึงแหล่งข้อมูล

เอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีประโยชน์สำหรับคนที่ทำงานด้านการลงรายการเท่านั้น แต่เหมาะสมสำหรับคนทำงานด้านอื่น ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นงานบริการ งานจดหมายเหตุ เป็นต้น โดยเฉพาะส่วน Introduction ของ guideline ฉบับนี้ อธิบายที่มาที่ไปและจำแนกคุณลักษณะของสื่อบันทึกแต่ละอย่างไว้ค่อนข้าวละเอียด เหมาะสำหรับการปูพื้นฐานในการพัฒนางานในด้านอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

ผมไม่แน่ใจว่า ของไทยเรา มีการปรับปรุงหรือไม่อย่างไร อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า มีบรรณารักษ์คนไทยเข้าไปอยู่ใน Task Force นี้ด้วย

[ที่มา Catalogablog]

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s