ว่าด้วยความโปร่งใสของ Recovery.gov

คุณมาร์คเขียนถึงการ redesign เว็บไซต์ Recovery.gov ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาล Obama ที่พยายามเพิ่มความโปร่งใสด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งเมื่อว่าด้วยวิธีการให้ได้มาซึ่งความโปร่งใส ที่เรากันอยู่นั้น มีอยู่ 2 ช่องทางหลัก คือ การตรวจสอบ กับ การติดตาม

วิธีการสองช่องทางที่ว่ามานี้ ใช้ “เวลา” เป็นตัวอ้างอิงสำคัญ กล่าวคือ การตรวจสอบ ในที่นี้หมายถึง การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งหมด ในขณะที่ การติดตาม เป็นเรื่องของการรายงานสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น (และกำลังจะเกิดขึ้น) หรือข้อมูลล่าสุด (up-to-date) ซึ่งทั้งสองวิธี ต่างก็มุ่งเน้นให้เกิดการค้นพบ (discover) ข้อมูลที่ต้องการ (และ/หรือข้อมูลที่ผิดปรกติ) และนำไปสู่กระบวนการป้องกันและ/หรือแก้ไขในที่สุด

นอกจากนี้ ความโปร่งใส ยังรวมไปถึง การเปิดโอกาสให้นำข้อมูลไปใช้ได้อย่างง่ายด้วย เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและติดตามได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งประเด็นทั้งสามข้อนี้ ควรจะถูกเข้าไปเป็นข้อพิจารณาหลักในการออกแบบเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้  ซึ่งกลายเป็นที่มาของ Web Services for Recovery.gov รายงานข้อเสนอเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสให้กับ Recovery.gov เขียนโดย Erik Wilde, Eric Kansa, and Raymond Yee จาก UC Berkeley

เป้าหมายสำคัญก็คือ การทำให้ “ข้อมูล” นั้นอยู่ในรูปแบบที่เครื่องอ่านได้ (machine-readable) และพร้อมใช้งาน ได้แก่ การวิเคราะห์ การตีความ และ visualization จากโปรแกรม third-party อื่น ๆ ในทางเทคนิค ข้อเสนอในรายการฉบับนี้เน้นไปที่หลักการ Representational State Transfer (REST) ผ่าน feeds และ XML ซึ่ง architecture ที่นำเสนอในตัวรายงาน จริง ๆ แล้วไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เลย แต่เป็นน่าสนใจในเชิงการประยุกต์ใช้เฉพาะด้าน Raymond Yee เขียนบทสรุปไว้ค่อนข้างดีทีเดียว [ปล. ณ ตอนที่เขียนนี้ ผมอ่านจาก Feed ของ Code4Lib แต่พอ link เข้าไปที่ blog ของ Raymond มันใช้ไม่ได้ ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไร หากจากแหล่งอื่นก็ไม่เจอ แปลกดี ถ้าหากเข้าไม่ได้จริง ๆ ลองอ่านจากที่ผม Share จาก Google Reader ดูได้ครับ]

Erik Wilde อธิบายไว้น่าสนใจว่า สิ่งที่ต้องการจะชี้ให้เห็นคือ การเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการ download นั้นไม่เพียงพอต่อข้อมูลที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา บวกกับความต้องการในเชิงความทันสมัยของข้อมูล กล่าวคือ ข้อมูลที่เข้าถึงด้วยการ download นั้นถูก decontextualize เนื่องจากขาดความเชื่อมต่อซึ่งกันและกัน และไม่สามารถ update ได้อย่างต่อเนื่อง

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s