ลงรายการ DVD และ Blu-ray

DVD Cataloging Guide Update Task Force ที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะภายใน Cataloging Policy Committee (CPC) ได้ออกเอกสารฉบับใหม่ เสนอแนะแนวทางการลงรายการ DVD และ Blu-ray ตามมาตรฐาน AACR2 และ MARC ซึ่งปรับปรุงมาจากตัว guideline ที่ใช้เมื่อปี 2000 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยีสื่อบันทึก guideline ฉบับนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนตามลักษณะของสื่อและเนื้อหา ได้แก่ […]

Rate this:

Read Article →

From FRBR Book to the King and I

วงการรู้จัก FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) กันมาตั้งนานแล้ว แต่ก็ยังไม่ค่อยเห็นการนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากนัก ซึ่งผมคิดว่า ตอนนี้นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงาน มีบทบาทพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติมากขึ้นกว่าแต่ก่อน (ที่ส่วนใหญ่จะตกเป็นหน้าที่ของ บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายระบบเป็นหลัก) ซึ่งทำให้ดูเห็นวี่แววว่า เราจะได้สัมผัสกับระบบฯ ที่นำแนวคิด FRBR มาใช้อย่างจริง ๆ จัง ๆ ในอนาคตอันใกล้นี้ ล่าสุดมีหนังสือเล่มนึงมาแนะนำ ชื่อเรื่อง Understanding FRBR: What […]

Rate this:

Read Article →