ลงรายการ DVD และ Blu-ray

DVD Cataloging Guide Update Task Force ที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะภายใน Cataloging Policy Committee (CPC) ได้ออกเอกสารฉบับใหม่ เสนอแนะแนวทางการลงรายการ DVD และ Blu-ray ตามมาตรฐาน AACR2 และ MARC ซึ่งปรับปรุงมาจากตัว guideline ที่ใช้เมื่อปี 2000 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยีสื่อบันทึก guideline ฉบับนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนตามลักษณะของสื่อและเนื้อหา ได้แก่ […]

Rate this:

Read Article →

Chopac

Chopac.org มีเครื่องมือช่วย catalog ที่ handy หลายชิ้น ที่ชอบมากที่สุดคงเป็นตัวช่วย download ข้อมูลจาก Amazon แล้วแปลงเป็น MARC ให้เลย (มี access point หลายจุด และสามารถเลือกที่จะเอาหรือไม่เอาหัวเรื่องได้) ผมว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ สำหรับห้องสมุดที่นำ API ของ Amazon มาใช้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการการทำงาน นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออื่น ๆ และ ILS ขนาดย่อม (ที่มีInterface เลียนแบบ google นอกเหนือไปจาก […]

Rate this:

Read Article →