สว. ที่ไม่มีคนเลือก?

ถึงแม้จะไม่ได้ลงคะแนน ด้วยเหตุสุดวิสัย (ไปรษณีย์ส่งบัตรลงคะแนนมาถึงบ้านวันที่ 21 แต่ต้องส่งให้ถึงสถานทูตวันที่ 22 ใครจะไปส่งทัน เว้นแต่ต้องขับรถขึ้นไป DC -_-“) แต่่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ติดตาม พอมาดูผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ มีจังหวัดนึง ผลคะแนนแปลกมาก พิจิตร จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 411797 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 207901 คน บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 173051 บัตร ไม่ประสงค์ลงคะแนน 24377 บัตร บัตรเสีย 10473 […]

Rate this:

Read Article →