One response to “มอบดวงใจให้ปีศาจ เพื่อการค้นที่ดีกว่า

  1. เพิ่งเข้ามาอ่าน….
    ผมว่าที่เ้น้น search engine เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้มากกว่า เนื่องจากสามารถเปลี่ยนจาก data ให้เป็น information ได้ โดยการเชื่อมโยงกับบริบทอื่นๆ ในขณะที่ ISP เอง ถึงแม้จะเก็บข้อมูลผู้ใช้ได้ แต่ผมก็มองว่าเป็นได้แค่ data ไม่ใช่ information

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s